Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Töö muutuste nimel

/ Autor: / Rubriik: Juhtkiri / Number:  /

Tänavu lõpeb 2010. aastal MTÜ EELK Laste- ja Noorsootöö Ühenduse (LNÜ) poolt Luterlikule Maailmaliidule (LML) esitatud projekt «Muuta noored otsustajateks». LML tegi meile ettepaneku kirjutada projektile jätk. Uus projekt «Kuidas toetada noorte luterlaste vaimulikku kasvu 21. sajandil» on suunatud konfessionaalse identiteedi küsimustega tegelemisele kiriku noorsootöös. Projekt on saanud sisu osas LMLi põhimõttelise nõusoleku, eelarve veel kinnitatud pole. Kõiki pikaajalist projekti mõjutavaid faktoreid on raske ette näha, seetõttu ei kattu plaanitu ja elluviidu alati täielikult. Küll aga on vaja enne iga uut perioodi analüüsida eelnenut.
Kui lähtuda ainult numbritest, on rõõmustavat vähe. Töötegijate arv on langenud kriitilise piirini ehk kahe töötajani. Uusi töötegijaid asemele võtta eelarve ei võimalda ja nii tuleb kõigega hakkama saamiseks leida vabatahtlikke abilisi. Kui vähenevad finants- ja inimressursid sunnivad tegema valikuid, on eelistuse saanud tegevused, mida keegi teine peale LNÜ ei paku.
LNÜ pole saavutanud 500 liikme piiri, mis võimaldaks meil taotleda tegevustoetust ka haridusministeeriumilt. Vastavalt aruannetele on kogudustes tegutsemas umbes 2500 last ja noort. Järelikult pole 500 piiri ületamine võimatu ülesanne. Kui analüüsida töö sisulist külge, on rõõmustavat palju rohkem. Projekti käivitumisel oli LNÜ tornikujulise struktuuriga organisatsioon, kus altpoolt lugedes esimeseks kihiks on lapsed ja noored, järgnesid kogudustes laste- ja noorsootöö eest vastutavad vabatahtlikud või palgalised töötegijad ja vaimulikud ning siis tulid LNÜ töötegijad, kes, kasutades tagasisidet ja vahel toetudes oma sisetundele, püüdsid pakkuda midagi nii lastele ja noortele kui ka nende juhendajatele.
Vastupidiselt kaasamise heale tavale tehti otsuseid, suhtlemata nende inimestega, keda need otsused puudutasid. LNÜ-l olid listid koguduste töötegijatest ja vaimulikest. Kuigi me teadsime oma paremaid ja aktiivsemaid noori, ei olnud võimalik nii suure hulgaga otse ühendust võtta. Praegu saame kogu noori puudutava info saata otse noorteni. Loomulikult ei ole kõik kõigest huvitatud, aga tähtis on, et delete-klahv on noore käes. Tema saab otsustada, mis teda huvitab ja mis mitte.
LNÜ töötegijate ja juhatuse jaoks oli väga väärtuslik, et projekti raames oli võimalus külastada kõiki praostkondi ning rääkida noortega ja noortejuhtidega nende ettekujutusest kiriklikust laste- ja noorsootööst. Projekti ettevalmistuse käigus sai noortele suurema vastutuse andmine palju vastuväiteid, sest peljati otsuseid, mida nad võivad teha. Tegelikkuses on meie noored väga traditsioonilise kiriku pooldajad ning andsid meile hulganisti häid ideid.
Teist aastat juhib LNÜd juhatus, kus seitsmest liikmest viis on noored, väga asjalikud ja tegusad. Juhtida organisatsiooni meie projektipõhises finantsiliselt ebastabiilses maailmas ja ikka suuta mõelda, millised tahame olla viie või kümne aasta möödudes, suudavadki vist ainult noored.
Kuna LNÜ põhikiri näeb ette, et juhatus tegutseb kaks aastat, siis seisab meil sel aastal ees uue juhatuse valimine. Üldkoosolekutel on aastaaruannete arutlused olnud küsimusterohked ning tegevuskavade arutlused tulised ja neis pole jälgegi formaalsusest või püüdest asi lihtsalt kaelast ära saada. Võib öelda, et oleme asunud teele, kus noored on kaasatud noorsootöö kõikidesse etappidesse, alates tegevuse ideest ja planeerimisest. Meil on veel palju minna, aga suund sinnapoole, et noor mitte lihtsalt ei ole klient, kes tarbib, vaid ise osaleb protsessis, on võetud.
Oleme püstitanud järgneva kolme aasta eesmärgid. Oikumeenilise teoloogia areng ja parakiriklike organisatsioonide tegevuse laienemine suunab tahes-tahtmata uuesti läbi mõtestama kirikliku noorsootöö konfessionaalsusega seotud küsimusi. Kas erinevad teoloogilised lähtekohad viivad erinevusteni ka noorsootöös? Kui me oleme sarnased, kas see on märk identiteedikriisist? Millest lähtuvalt me teeme otsuseid, mis on meie ja mis mitte?
Mul kriibib kõrva ja hinge termin «noortetöö». Noored on osa kogudusest ja me teenime neid samuti nagu teisi kogudusesiseseid rühmi. Teenime neid, oleme olemas nende jaoks, mitte vastupidi. Otsime vastuseid noorte küsimustele, mitte ei paku neile vastuseid meie küsimustele. See äratundmine on samuti üks eesmärkidest. Noored küll vajavad evangeeliumi mahukamat tõlgendamist, aga see kõik peab ikka mahtuma kirikusse.

 

 

 

 

Eha Kraft,
laste- ja noorsootöö ühenduse juhatuse esimees