Varjatud Jumal

/ Autor: / Rubriik: Päevateema ja palve, Pühapäevaks / Number:  /

Hedi Vilumaa. Foto: Kätlin Liimets

Püha, püha, püha on vägede Issand! Kõik maailm on täis Tema au! Jesaja 6:3

Kristlusele omane õpetus kolmainu Jumalast põhineb Piiblil ja sellekohaseid näiteid leidub mitmeid. Jesaja laulab kolmekordselt pühast Jumalast ja Jeesus kutsub kõiki rahvaid ristima Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse. Elame tänaseni nende sõnade järgi, püüdes kolmainu Jumalat mõista seletada, kuigi ülesanne ei ole alati kerge. Sõnade asemel võtame siis kasutusele näiteks sümbolid, mis varjatut avada aitavad.

Meie kirikutes esineb märke kolmainu Jumalast, tihti altari ülaosas kolmnurga kujul. Kirikupingis istudes otse silme ees asetsev kujund sümboliseerib Isa, Poja ja Püha Vaimu terviklikku kooskõla. Selle märgi järgi ja abil kirjeldame oma Jumalat, kes on kord varjatud, kord nähtav.

Augustinuse poolt kasutusele võetud sümbol vajus esialgu unustusehõlma ja kolmainu Jumalat kujutati pigem näiteks kolme näo ja ühe kehaga inimesena või kolme eraldi isikuna. Selge õpetuse huvides keelati aga taolised viisid 17.–18. sajandil ära.

Siis tõusis kolmainu sümbolina taas esile võrdkülgne kolmnurk, millele lisati Jumala silma kujutis või ka kiirtepärg. Silm märgib, et Jumal näeb kõike, teab kõike ja asub kõikjal, kiirtepärg väljendab aga Jumala auhiilgust ja sära. Kolmnurk võib esineda ringis, mis märgib Jumala täiuslikkust ja kõikehaaravust.

Öeldakse, et meie Jumal – Isas, Pojas ja Pühas Vaimus väljenduv üks Jumal on Kolm-ainsus, kelles kolm võrdset isikut elavad vastastikuses armastuses. Sellesse ringi kutsutakse ja tõmmatakse ka meid, kelle vaimuliku tee eesmärk on osadus Jumalaga.

Hedi Vilumaa

Palve

Kõigeväeline kolmainus Jumal – Isa, Poeg ja Püha Vaim –, hoia meid osaduses enesega ja omavahel nüüd ja igavesti.