Armastuskäsk

/ Autor: / Rubriik: Päevateema ja palve, Pühapäevaks / Number:  /

Praost Hedi Vilumaa. Foto: Kätlin Liimets

Nõnda ütleb Issand, kes sind on loonud: „Ära karda, sest ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt!“ Jesaja 43:1

Suvehommikuti kihab aed taevalindudest. Neid on palju: siin mängivad noored piiritajad oma „uka-uka-mina-prii“-mängu ja on valinud ühe majanurga vabaks löömise kohaks. Seal lendab toimekas rähn, teisal kõike kontrollivad suured kajakad kui valged laevad. Kirsipuude vahel sagivad tihenevad rästaparved ja poegi juhendavad hakid toimetavad rahunenult eemal.

Elurõõm tuksleb igas väikeses südames ja tegemisi on kuhjaga, igal oma kutsumise ja nimetamise järgi. Meie, inimesed, elame üsna samamoodi. Oleme Looja poolt eluteele kutsutud, nimetatud ja seatud, kes kuhu ja kuidas, mõjutatud veel hulgast erinevatest asjaoludest. Oleme õnnelikud, kui elu jooksul oma andeid rakendada saame, tegutsemisele õige voolusängi leiame ning ise ja teisedki taipame, kes kuhu ja mida tegema sobib.

Veel õnnelikumad oleme Jumala olemasolu ja armastust taibates. Oma Looja kätte võime siis julgesti usaldada iseennast, oma armsad ja lähedased, maa ja rahva. Nimepidi kutsutuina tunneme ja tunnetame Jumala puudutust hinges ja südames, kogeme ja tunnistame eluväe ja -julguse kinkija, hoidja ja õnnistaja suurust. Armastada oma Jumalat ligimese ja iseenda kõrval ei ole kaugeltki raske ega võimatu.

Kui taipame kord isiklikult Jumala vabastavat väge, oleme tema päralt kõige oma ihu, hinge ja vaimuga. Anonüümsest ja arusaamatust kaugest võõrast saab siis oma ja lähedane, kellega koos jagada kogu oma elu, aega ja olemist.

Hedi Vilumaa

Palve

Issand, lase meil Sind tunda ja taibata. Hoia meid oma armu, halastuse ja armastusega ning lase meil elada õnnelikult kogu loodu seas.