Halastage!

/ Autor: / Rubriik: Päevateema ja palve, Pühapäevaks / Number:  /

Praost Hedi Vilumaa. Foto: Kätlin Liimets

Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. Pauluse kiri galaatlastele 6:1

Öeldakse, et Jumal on armuline tõe ja helduse jagaja, ustav ja halastav, kelle eeskujul peaksid elama ka inimesed. See vaade on kirikulistele tuttav, ent võib olla eemalseisjale võõras. Pühakirjas kutsutakse aga meid kõiki üles Jumala või tema Poja eeskuju järgima – näiteks kandma rahu, olema armulised ja halastama, armastama ja aitama üksteist.

Inimese tegutsemine seatakse nii suhtesse Jumalaga. Kuid võrrelda end temaga – on see võimalik? Siiski – halastus on üks hea näide Jumalalt mõõdu võtmiseks. Mõiste tähendab kaastundest ajendatud omakasupüüdmatut abi: me halastame ehk aitame isetult kedagi, sest hoolime ja soovime teistele head. Oma loodule kaasa tundev ja seda armastav Jumal hoolib ka meist ja aitab meid.

Halastuse väljendamiseks ja üksteisest hoolimiseks peame otsima õigeid sõnu ja viise. Üksteise koormate kandmine on üks võimalus seda teha. Seda tehes ei toimi me pelgalt käsu tundetute täitjatena, vaid Kristuse seadust tõeks tunnistades. Teha teisele head, halastada ja aidata teisi nende eluteel on alati õige. Kõik kvaliteetne on elus pöördvõrdeline – ka hea tegemine tasutakse heaga.

Hea pöördub tegija juurde tagasi, räägitagu pealegi selle vastu, sest halastusest sõltub meie inimeseks olemine koos väärikuse, südametunnistuse ja eneseteadvusega. Jumala arm ja halastus püsivad samamoodi, need on ligi ka siis, kui elu imbub läbi kibedusest ja valust, kui kohtume kurjaga. Jumala arm ja halastus parandavad aina kogu puuduliku ja ajaliku.

Hedi Vilumaa

Palve

Jumal, hoia meis ärkvel oma halastus kogu loodu vastu. Muuda meid rahu külvajateks, aita kanda üksteise koormaid ja jagada headust kogu oma eluaja.