Issanda teenistuses

/ Autor: / Rubriik: Päevateema ja palve, Pühapäevaks / Number:  /

Praost Hedi Vilumaa. Foto: Kätlin Liimets

Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed.

Pauluse kiri efeslastele 2:19

Inimesed on Issanda ligi ja teenistuses läbi aegade mitmel moel ning usku hoitakse elavana nii heades kui kurjades oludes.

Juunikuu lõppu ja juulikuu algusesse jäävad rahvakalendris seitsmemagajapäev ja seitsmevennapäev, mis jutustavad Jumala riigi poole püüdlemisest surmani välja ja enamgi veel. Omal ajal Efesose linnas elanud seitse venda olla surnud märtritena, kuid leitud paarisaja aasta pärast kogemata ühest koopast hoopis uinunutena.

Vennad ärganud segamise peale unest ning näinud, et Kristus oli inimeste seas au sees ja ristimärk nähtav igal pool. Rõõmsatena usu võidukäigu pärast suikusid nad seejärel rahuliku südamega juba igavesse unne. Nende unest avanenud silmad ja kannatlikult oodanud südamed olid näinud Jumala tõotuse täitumist.

Rahvas austas vendi edaspidi pühakutena ja peab neid meeles tänapäevani. Seitse venda Issanda teenistuses, olgu elus või surmas, on omamoodi mälestusmärk inimlikust meelekindlusest ja ususitkusest Jumala tõotuste suhtes. Vennad kinnitavad meid usuasjades tänaseni ja küsivad, kuidas peame katsumustes või ootuses vastu me ise. On meil kannatlikkust, püsivust ja julgust loota, et  Jumal tegutseb meie eludes ja pikemas perspektiivis järgmiste põlvede seas?

Ristimärgi vastuvõtjatena oleme kõik pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed, mitte võõrad või majalised selles ilmas. Vennaste ja hilisemate usueeskujude toel hoiame oma usku elavana ning teenime Issandat oma oskuste ja andidega.

Hedi Vilumaa

Palve

Issand, me kiidame ja kuulutame Sinu nime kõrgeks läbi aja! Õnnista me elu, teenimist ja tööd inimeste keskel ühise hea nimel.