Jeesus – kurjuse võimu võitja

/ Autor: / Rubriik: Päevateema ja palve, Pühapäevaks / Number:  /

Õpetaja Hedi Vilumaa. Foto: Eesti Kiriku arhiiv

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! Lk 9:62

Fanny de Sivers kirjeldab kord üht õhtust kojusõitu, kus andis Jumalalt julgust paludes abivajajale lootust: „Keegi naine nuttis rongis … Nii ei tohi seda asja jätta … Siis ütlesin midagi, mis ma ei oleks ise julgenud antud olukorras välja mõelda: „Siin maailmas ei ole ühtegi probleemi täiesti ilma lahenduseta. Pidage meeles, lahendus tuleb niikuinii, varem või hiljem.”“ See on näide sellest, kuidas üks Piiblis kirjeldatud adra hoidja tegutseb. Näide Jeesuse järgijast, kes tunneb tema väge ja Jumala riiki.

Adraga maa kündmine ja vao ajamine ei ole kerge töö. Vaja on jõudu, sihikindlust ja kannatlikkust selleks, et vajalik ala külviks ette valmistada. Selle töö juures on raske tagasi vaadata, sest pilk peab püsima ees, muidu vajub vähimagi vääratuse korral vagu viltu.

Pühakirja ja rongisõidu lood osutavad inimestena toimimisele. On meist kasu ja õnnistust üksteisele oma ametis või inimeseksolemises, on meil julgust sekkuda, vahele astuda, lootus anda ja aidata? On meil adrakured üldse käes või oleme neist lahti lasknud ammu, suhted ja elumaja asjad laokil? Kui tugevalt hoiame kinni ristimise tõotusest, oma koguduste ja kiriku eesmärkidest selleks, et kanda ja edendada elu üksi või üheskoos? Jeesus täitis talle pandud ainulaadse ülesande lõpuni – adrakured kõvasti peos. Ei vaadanud tagasi, läks enese elu mõtestatud andmise ja ristini, et avaldada seal ja selles Jumala armastus ja ülevus. Koos temaga ja temalt saadud andidega jaksame meiegi.

Hedi Vilumaa

PALVE

Issand, aita meil Sinu väes võita raskused, pimedus ja kurjus. Anna meile julgust üksteist märgata ja aidata.