Püha Vaimu väljavalamine

/ Autor: / Rubriik: Päevateema ja palve, Pühapäevaks / Number:  /

Praost Hedi Vilumaa. Foto: Kätlin Liimets

See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. Sakarja 4:6

Nimetatud piiblisalm on katke prohveti ja ingli vestlusest nägemuse üle lambijalast ja õlipuudest. Ingel küsis: „Kas sa ei tea, mis need on; kas sa siis tõesti ei tea, mis need on?” Inimene aga vastas järjest eitavalt. Siis seletati talle Jumala väge, võimatusest sündivat võimalikkust, Jumala Vaimu elustava ja ehitava väe suurust.

Nelipühade eel ja ajal tuletame seda kõike meelde, uuendame ja kinnitame seda teadmist ja kogemust ning täname Jumalat tema Vaimu väe avaldumise eest meie endi ajas ja eludes.

Teoloog Paul Tillich nimetab Pauluse uue lepingu mõtet edasi arendades Jumala Vaimu väel muutuvaid olukordi uueks tegelikkuseks. Kui Jumal sõlmib inimesega uue lepingu, siis sünnib uus tegelikkus, uuendatud ühendus inimese ja Jumala vahel. Jumala Püha Vaimu läbi ja kaudu muutuvad ka suhted inimese ja teda ümbritseva maailma vahel.

Püha Vaim on Jumala konkreetne avaldumine, võrreldav armastuse kogemisega või sissehingatava õhu tajumisega, ütleb Tillich. Püha Vaim meie südames, mõttes ja meeles lähtub Jumalast ja võimaldab meil teenida uut tõelisust – elada uuenenud suhtes ligimese ja looduga, mõtestada uuesti ka iseennast. Selline Vaim on vägi, mis laseb meil inimestena tõusta kõrgemale maisest madalusest.

See laseb tõusta armastuseni, mis on suurim andidest; tõeni, milles avaneb kogu olemise sügavus, ning pühaduseni, milles avaldub Jumala ligiolu. Oma väe ja võimu läbi ei suuda me paljut, aga Püha Vaimu läbi saab võimatust võimalik.

Hedi Vilumaa

Palve

Jumal, läkita oma Püha Vaim uuendama meie südant, mõtet ja meelt. Pühitse ja puhasta, tõsta ja kanna meid oma pühaduses üksi ja üheskoos!