Südame kõne Jumalaga

/ Autor: / Rubriik: Päevateema ja palve, Pühapäevaks / Number:  /

Praost Hedi Vilumaa. Foto: Kätlin Liimets

Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust!

Psalmid 66:20

Pühakirja on talletatud tuhandete inimpõlvede religioosne kogemus – inimeste suhe Jumalaga. Selle üheks osaks ja sisuks on palve, kõne Jumalaga. Selle põhjuseks omakorda elu ise, loodu ja Looja vastastikune seotus – loodu palub ja tänab Loojat, põhjust on alati ja rohkesti.

Kes kannatab kurja või kes patune, palugu; kel läheb hästi või kes õnnelik, tänagu. Jeesus kutsub inimesi üles palvetama, õpetab seda tegema ja julgustab usaldava meelega Jumalat otsima. Kes taipab astuda sammu Jumala poole, sel on Jumal juba ise vastas ja aitab edasi. Proovi, usalda, usu ja mine!

Ühe tulekahju sees ei leitud põlevast majast last. Viimaks ilmus ta aknale ja isa hüüdis alt: „Hüppa!“ Laps vastas, et ei näe isa, kuid isa ütles: „Mina näen sind, hüppa!“ Sellel lool oli õnnelik lõpp. Isa asemele võime mõelda ema, sõbrad, Jumala – need, keda usaldame, tunneme, omaks peame ning kellele elus toetume ja keda usaldame.

Oma armsatele head soovida ja igatseda on meile loomuomane, sest meis peegeldub Jumala armastus inimeste vastu. Selle eeskujul kasvab ja edeneb ka usaldus inimeste vahel. Palve on sellise armastuse viljelemise juures kindlaks alustalaks. Palvetada enese, üksteise, kogu loodu ja maailma eest ning Jumala poole on suur and ja tõsine tegu.

Palvetada ei ole võimalik enese õiguse pärast, vaid Jumala halastuse pärast, millest sünnib andeksand, lunastus,  hingeavarus, südameheadus ja rahu. Nii muutume helgemaks ise ja muutub paremaks meid ümbritsev maailm.   

Hedi Vilumaa

Palve

Hea taevane Isa, kuule meie tänu ja palvet kogu me elu ja olemise eest! Pühitse ja õnnista meid meie eluteel! Aamen.