Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Tänu olgu Jumalale

/ Autor: / Rubriik: Portreelood / Number:  /

Koguduseelu vana tõde on, et õpetajad tulevad ja lähevad, ent kogudus jääb. Juurus on ristikogudus jäänud juba 775 aastat.

Igal kogudusel on oma ustavad liikmed, koguduse alussambad, kellele toetuda ja kellele alati kindel olla. Juurus on nendeks kahtlemata meie Joel-Siimo ja Mari Põld.

Jumala sõna eluteele kaasa
Joel ja Mari on mõlemad pärit kirikuõpetaja perekonnast. Joel sündis Tallinnas Nõmmel mõni nädala enne Saksa vägede lahkumist hilisema Pärnu Eliisabeti õpetaja Hillar Põllu peres. Leeris käis Joel juba Simunas 1962. a, kuhu ta isa oli mõned aastad varem õpetajaks määratud. Väike-Maarja keskkooli lõpetamise järel omandas ta tehnilise kõrghariduse Tallinna polütehnilises instituudis ja hiljem psühholoogi eriala Tartu ülikoolis kaugõppes.
Väga hea tehnilise hariduse najal ongi Joel oma igapäevase leiva teeninud. Instituudi lõpetamise järel 1968. a suunati ta tööle Kohilasse, kuhu sai hiljem rajatud ka perekonna ühine kodu. Laulva revolutsiooni tuultes kohaliku omavalitsuse volikogusse valituna oli Joel ka üheksa aastat Kohila alevivanem. Pärast seda kvalifitseerus ta aga töökeskkonna spetsialistiks, mis on olnud ta tööalaks siiamaani.

Oreli tuuletallajast organistiks
Mari sündis Viljandis veel iseseisva Eesti Vabariigi oludes, hilisema pikaaegse Kullamaa ja Viljandi Pauluse koguduse õpetaja ning praosti Martin Terasmaa peres. 1957. a sai Mari leeriõnnistuse Kullamaa kirikus. Olude sunnil õppis Mari ema organistiks ja lisaks juhatas enda asutatud väikest laulukoori. Tol ajal elektrit kirikus veel ei olnud ja oreli mängimiseks oli vaja tuult tallata. See töö oli Marile sagedaseks ülesandeks. Sealt tekkis ka Maril soov orelimängu õppida.
Nõnda läks Mari keskkooli lõpetamise järel õppima UI kirikumuusika osakonda ja paralleelselt Tallinna meditsiinikooli. Ta esimesed tööaastad möödusid maahaiglas õena ja organisti-koorijuhina Haapsalu Jaani koguduses. Pärast Peterburi meditsiiniinstituudis kõrghariduse omandamist suunati Mari 1969. a tööle Rap­la maakonnahaiglasse, kus ta töötab arstina tänapäevani, seega juba üle neljakümne aasta. Raplas jätkas ta organisti- ja koorijuhitööd ning osales vahepeal ka pühapäevakooli tegevuses kohalikus Maarja-Magdaleena koguduses.

Üks suur pere ja neli kogudust
1974. a määrati Joeli isa Hillar Põld Juuru Mihkli koguduse õpetajaks. Aasta hiljem Joel ja Mari laulatati Juuru kirikus ja nii said nendest siinse koguduse liikmed. Sellest ajast on mõlemad oma annetega Juuru koguduseelus kaasa teeninud. Joel on kuulunud 1990ndatest järjepidevalt koguduse nõukokku.
2001. a valiti ta koguduse juhatuse esimeheks, selles ametis oli ta järgemööda kaheksa aastat. Möödunud aastast, pärast väikest pausi, kui sai antud võimalus ka noorematele, on Joel taas kindlakäeliselt juhtimas koguduse juhatuse tegevust.
Mari on olnud 1991. aastast Juuru koguduse organist ja periooditi juhatanud ka koguduse koori ning kuulunud järjepidevalt koguduse nõukogu koosseisu. Mõlemad teevad oma tööd ustavalt, pühendunult ja südamega – Loojale tänuks ja kiituseks. Nad on meile kõigile suureks eeskujuks.
Joeli ja Mari abielu on õnnistatud kolme lapsega: Juhan, Leena ja Toomas. Kõigil neil on nüüdseks omakorda kaks last. Seega Mari ja Joel on kuue lapselapse vanavanemad. Pojad on valinud arhitekti elukutse, tütar on muusikaõpetaja. Laste pered kuuluvad vastavalt Hageri Lambertuse, Tartu Jaani ja Tallinna Püha Vaimu kogudusse.
Kogudus on Joeli ja Mari jaoks üks suur pere, kuhu kuuluda oma perega. Koguduse­elus on väga tähtis liikmete osadus ja kasvamine usus jumalateenistustest osavõtu, sakramentide, üksteise aitamise ja raskustes toetamise kaudu. Oluline on ka, et igal koguduseliikmel oleks oma, kasvõi väikegi ülesanne kogudusetöös. Samas on vaja aidata neid, kes ise ei suuda enam kõigega toime tulla. Ühine palve aitab muuta meid endid ja maailma paremaks, tõdevad Joel ja Mari kokkuvõtvalt.
Käesoleva aasta nelipühadel saavad Joel ja Mari igati auga teenitult EELK Konsistooriumi tunnustuse osaliseks. Soovime kogudusepere poolt neile sel ja lähenevate tähtpäevade puhul palju õnne ja rohket Jumala õnnistust!
Kalev Kask