Usuteaduskonna mikrokraadiprogrammid avardavad maailmapilti

/ Autor: / Rubriik: Usuteadusuudis, Uudised / Number:  /

2024. aasta sügissemestril alustab Tartu ülikoolis 51 mikrokraadiprogrammi, mille eesmärk on avardada osaleja silmaringi ja anda täiendusõpet.

Foto: Karmen Lumik

Usuteaduskond pakub huvilistele kaht mikrokraadiprogrammi: „Usundid kultuuri- ja mõtteloos” ja „Islam täna: kultuurist konfliktideni“. Need mõlemad on varasematel aastatel olnud väga populaarsed, sest avardavad osalejate silmaringi usuga seonduvatel teemadel.

Õppurite taust on olnud mitmekesine – osalejate seast leiab üldhariduskoolide õpetajaid, riigiametnikke, vaimulikke, aga ka lihtsalt huvilisi, kellel puudub erialane vajadus, kuid kes soovivad oma silmaringi laiendada.

Igal juhul täidavad usuteaduskonna mikrokraadiprogrammid edukalt ühiskonna religioosse hariduse tühimikku ja osalejate tagasiside on olnud väga positiivne. Eelmisel aastal toodi kõige positiivsemana esile, et õppekorraldus võimaldas töö ja isikliku elu kõrvalt õppimist ja et õppejõud olid pädevad ning edastasid teemasid huvitavalt.

Usuteaduskonna mikrokraadiprogrammide üheks suurimaks plussiks on võimalus osaleda õppetöös kodust või kontorist lahkumata. Õpe toimub veebis Moodle’i õpikeskkonnas, kus õppija saab ise valida sobiva aja loengute vaatamiseks ja materjalide lugemiseks. Ka eksamid ja arvestused toimuvad veebis.

Oluline on kindlasti ka see, et need programmid on ülikooli odavaimad, makstes 600 eurot õppeaasta eest. Madal hind peegeldab usuteaduskonna missiooni pakkuda laiemale avalikkusele haridust usulistes küsimustes.

Mikrokraadiprogrammid koosnevad tasemeõppe ainetest ja kui programmis osaleja tunneb, et õppimine talle sobib, saab ta hiljem astuda usuteaduskonna bakalaureuse- või magistriõppesse, kus arvestatakse juba sooritatud ainete tulemusi.

Registreerumine mõlemasse mikrokraadiprogrammi on avatud ja kestab kuni 21. augustini. Täpsem info mikrokraadiprogrammide kohta on leitav usuteaduskonna kodulehel.

Kaido Soom

TÜ usuteaduskonna täiendusõppe programmijuht