Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Hageris tähistati kauase hingekarjase Paul Saare 85. sünnipäeva

/ Autor: / Rubriik: Portreelood / Number:  /

6. juunil toimunud kolmainupüha teenistusel avaldati austust praost emeeritus Paul Saarele tema 85. sünnipäeva puhul.
Koos Hageri koguduse õpetaja praost Jüri Vallsaluga teenis Hageri kirikus ka Paul Saar. Jutluse pidaski Hageri kauaaegne hingekarjane.
Kiita ja ülistada
Sissejuhatuseks käsitles Paul Saar Kolmainu Jumala püha tähendust tänapäeva ratsionaalses kiriku dogmaatikas, mille võttis kokku Martin Lutheri mõttega, mis ütleb, et peaksime pidama kinni Jeesusest Kristusest kui oma ainsast Õnnistegijast ja Päästjast.
Jutluse aluseks olnud kirjakoha sidus Saar tagasivaatega enda pikale ja huvitavale eluteele. «Kui Soome riik mind 1948. aastal Nõukogude Liidule välja andis,» meenutas Paul Saar, «tõin ma endaga Soomest kaasa vaimuliku laulusalmikese, mis ütleb: «Süda, kui sul vaid Jeesus on, see igavene aare, siis on sul kõik ja küllalt aegade algusesse.»»
Samuti märkis Paul Saar, et seisnud 1951. aastal sõjatribunali ees, uskus ta, et kõik tuleb hääks neile, kes Jumalat armastavad, ning lausa imekombel muutuski tema 35aastane karistus vaid kolmeks ja pooleks aastaks Siberi vangilaagris.
Olnud ustav ja abivalmis
«Vaadates tagasi oma küllalt pikale eluteele,» märkis juubilar jutluse lõpul, «võin ma vaid Jumalat tänada, kiita ja ülistada abi ja imelise juhtimise eest nendel aastatel.» Juubilar lisas, et elus õpitu, kogetu ja läbielatu põhjal on temas kristalliseerunud arusaam elu ülimast sihist leida Jeesus Kristus ja võtta Ta vastu oma Õnnistegijaks ja Päästjaks ning Tema abiga jõuda isakoju jäädavasse eluasemesse.
Jumalateenistuse järel võttis Paul Saar Hageri kiriku võlvide all, kus ta teenis enne emerituuri jäämist viimased 26 aastat, vastu õnnitlusi ja tervitusi. Tänukirja Jumala riigi heaks tehtud töö eest saatsid nii konsistoorium kui ka Lääne-Harju praostkond.
Samuti soovis omalt poolt õnne Hageri kogudus kõigi oma liikmetega, kelle jaoks oli Paul Saar pikki aastaid kirikuõpetaja ülesannete kõrval alati ustav ja abivalmis hingehoidja. Veel õnnitlesid juubilari Hageri sõpruskoguduse Heinole maakoguduse ja Kiuruvesi koguduse esindused, Soome kirikuvalitsus ning Ingeri-Soome Selts.
Õnnitlejate hulgas olid veel teoloogiadoktor Voldemar Ilja ja praost emeeritus Esra Rahula. Viimane märkis oma sõnavõtus, et Piiblis on öeldud, et Jumal premeerib inimesi sellega, et laseb neil kaua elada. «Sina oled saanud preemia,» sõnas Rahula.
Oma õnnitluse andsid edasi Hageri koguduse pasunakoor ja viiuldajate ansambel. Viiuldajad tervitasid Paul Saart Sibeliuse «Finlandiaga». Pärast muusikapala meenutas Saar selle looga seoses oma esimest mälestust, mida ta pidas kui teatavaks märgiks seotuse algusest Soome riigiga. Oma õnnitlused saatis juubilarile ka Tallinna Nõmme Rahu koguduse õpetaja Ove Sander.
Pärast ametlike tervituskõnede lõppu said Paul Saart õnnitleda veel arvukad sõbrad, tuttavad ja koguduseliikmed. Vaatamata külaliste rohkusele ning oma kõrgele eale ei jätnud nooruslik ja hea mäluga juubilar ühelegi õnnitlejale mainimata temaga meenuvat mälestust või soovimata mõnda isiklikku soovi.
Reeli Reinaus

Paul Saar on sündinud 7. juunil 1919. Õppinud Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasiumis, Tartu Ülikooli usuteaduskonnas ja Helsingi ülikoolis. Olnud 1943-1944 Tallinnas sakslaste koonduslaagris. Osalenud vabatahtlikuna Soome sõjaväes ning 1953-1956 viibinud Omski vangilaagris. Teeninud Vändra, Varbla, Karuse ja Hanila kogudust. Aastatel 1979-1992 hooldanud Petroskoi luterlikku kogudust ja 1967-1993 teeninud Hageri kogudust. 1989. aastal valiti ta Lääne-Harju praostkonna praostiks. Paul Saarel on abikaasa Niina, poeg Juha-Pekka esimesest abielust, tütar Anna ja 6 lapselast.