Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Inger Kraavi tööst on kasu olnud

/ Autor: / Rubriik: Portreelood / Number:  /

Kasvatusteadlane Inger Kraav pälvis tunnustusena perekeskuse Tartu üksuses tehtud töö eest EELK aukirja.

Inger Kraav (fotol) on Nõo koguduse liige, tema kirikusse tuleku aeg jääb õpetaja Harald Tammuri teenimisaega. Ta ütleb, et austatud õpetaja on ristinud tema ja teisedki pereliikmed. Ristimine lükku­nud küll plaanitust edasi, sest tema sünniajaks sai sõja esimene päev.  Seos kogudusega on kestnud üle 55 aasta. 

Inger Kraav ütleb, et tunnustus on meeldiv ja see näitab, et tema tööst on kasu olnud. Perekeskuses juhib ta vanavanemlust toeta­vat tugirühma, peab vanem­luskoolitusi ja nõus­tab lastevanemaid kasvatus­küsimustes. Ta ütleb, et kõige-kõige olulisemad on just lapse esimesed eluaastad. Siis peab laps olema vanemate jaoks prioriteet.

Inger on öelnud, et mida kiiremini muutub ühiskond, seda abitumaks muutub lapsevanem. Praegusel ajal palju kõneainet pakkuva koolivägivalla põhjus on aastakümnete jooksul kadu­nud konkreetsete oskuste taga­järg, ütleb ta. Aga sõnab, et kasvatusoskusi saab õppida teadlikult kasutama ja soovitab vanematel lapsi innustada headele tegudele. 

Inger on koos abi­kaasaga osa­le­nud neljal korral Soo­mes krist­likus pe­re­laagris, mis ai­tas tugevdada pere­siseseid suh­teid, ja sellest in­nus­tununa aida­nud neid korraldada ka Ees­tis 1990ndate alguses. Ta mee­nutab, et esimene laager oli Elvas ja seal osales üle saja ini­mese. „Õppisin laagrites tohu­tult palju,“ meenutab Inger.  

Kasvatusteemadega tege­le­mine on nende peres just kui sünniga kaasa antud: juba Ingeri isa Enn Koemets oli kasvatusteadlane, ka Ingeri tütretütar Siiri-Liisi on sama teed läinud. Ingeri poeg Mihkel arendab haridus-, tea­dus- ja kultuuriasutuste andme­sidevõrku.

Rita Puidet