Kõik toimub Jumala otsesel juhtimisel

/ Autor: / Rubriik: Jutlus, Pühapäevaks / Number:  /

1Sm 16:1–13

Küllap igal algajal piiblilugejal torkavad esiteks silma need kummalised ja võõrapärased heebrea nimed Piiblis. Mäletan, et minul küll, kui alles alustasin Piibliga tutvumist. Ka selles loos esineb neid nimesid arvukalt. Vaistlikult tajume neid väga kaugete ja iidsetena ning vaistul on täiesti õigus – need ongi iidsed lood, mis meieni on jõudnud läbi aastatuhandete. Perekonnalood, saagad – neis esinevad isikunimed kõlavad imelikult ja jõuliselt. Jõuliselt, sest selline on iga lugu, kus Jumal tegutseb. Ja pole enam oluline, kas on see rändmotiiv legendi kujul ja kas see kõik ikka oli just nii. Oluline on nime kandja. Oluline on loo mõte. Siin on meieni jõudnud lugu ühest muistsest ohvritalitusest, mille käigus end pühitseti, et olla valmis. Küsimuse all pole vähemat kui Iisraelile uue kuninga valimine. Seekord toimub see ajalooline sündmus riigipöörde, vandenõu vormis. Ja miks siis mitte, sest kõik on Tema pilgu all, kelle käes on ajad ja ajastud.

Kõik toimub Jumala otsesel juhtimisel prohvet Saamueli läbi. Petlemma linnas elava Iisai seitse poega on uue kuninga kandidaadid. Vastu kõigi ootusi valitakse välja hoopis kõige noorem poegadest – Taavet, kes alguses isegi kohal ei olnud. Sarnast vastu ootusi valikut esineb Vana Testamendi perekonnasaagades. Tavaliselt on seal küsimus õige pärija valimises ning selleks ei pruugi saada perekonna vanim poeg. Ülekohtune? Ei, sest valikut õigustab see, kuidas lugu edasi läheb, isegi läbi kõva kahtluse, kas väljavalitu on ikka valikut väärt. Siis selgub sageli, et see oli parim valik. Ka selles loos siin soovitab Jumal vaadata mitte inimese nähtavat, vaid sisemist valmisolekut. Inimestel ei ole tavaliselt pilk nii terav, et suudaks selgesti näha teise südant, tema potentsiaali. Oluline on see, mis saab edasi.

Petlemlane Iisai on oluline tegelane. Tema kaudu saab alguse Iisraeli küllap kuulsaima kuninga Taaveti lugu ja sugu. Iisai nimi esineb teistes keeltes kujul Jesse, nii et kui me jõuluõhtul laulsime „Ta tuli Jesse soost”, siis teame, keda mõeldakse. Sest üks teine prohvet – Jesaja – on hiljem kuulutanud, et „Iisai kännust tõuseb võrse ja võsu tema juurtest kannab vilja. Ja tema peal hingab Issanda Vaim, tarkuse ja arukuse Vaim, nõu ja väe Vaim, Issanda tundmise ja kartuse Vaim. Ei ta mõista kohut oma silma nägemise ega otsusta oma kõrva kuulmise järgi”. Taas kõlab põhimõte mitte otsustada väliste asjade järgi – mõjukuse või mõjutuse järgi. Sajandeid hiljem viis tookordne valik ühe teise kuninga, kuningate kuninga sündimiseni sellessamas Petlemma linnakeses.

Jeesuski on Joosepi kaudu Taaveti dünastia prints, mida näitavad ka evangeeliumides esinevad Jeesuse sugupuud. Kuid need näitavad veel midagi. Sugugi mitte alati ei valita midagi olulist tegema kõige väärikamad nimed. Mõnikord kõlbab Jumala riiki paremini esindama keegi, kellest me seda ei ootakski. Kuid just nende kaudu jõutakse läbi sajandite ulatuva nimeloendi millegi tõeliselt tähtsani. Andreas läks ja kutsus oma venna Siimona, kellest sai Peetrus, kelle kõne peale tuli umbes kolm tuhat inimest.

Keegi kutsus meid ja meiegi peame kedagi kutsuma. Me ei tea, millise jälje oleme jätnud paljude aastate möödudes, kui meid endid enam pole. Meie, inimesed, oleme ajalikud ega suuda kuigivõrd kaugele ette näha, mis siis rääkida veel sajanditest. Siin tuleks Jumalat usaldada rohkem kui muidu, sest meiegi võime olla kandjad. Kuidas? Üks lihtne soovitus kõigepealt, et ei maksa kiirustada oma otsustega, eriti mitte hinnanguliste ja lõplike otsustega teiste üle. Otsustamiseks tuleks võtta aega ja vaikida. Näib, et Taaveti vennad olid päri ja vaikisid, siin toimus midagi suuremat nendest. Jumalal on aega küllalt.

Jumala riigis töötuid ei ole. Iga ristiinimene kõlbab esindama mitte kogudust või kirikut, vaid Jumala riiki. Ja Jumala arm võib ka halvad asjad pöörata lõpuks heaks ja millekski vajalikuks. Seda näeme selgesti ainult tagasivaates, oma tillukeses osalemises maailmadraamas. Tagasivaates omaendagi väikesele elule. Ja see arm on muidugi täiesti teenimatu. Aamen.

Meelis-Lauri Erikson

Kadrina koguduse õpetaja