Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Su töö on see!

/ Autor: / Rubriik: Juhtkiri / Number:  /

Su töö on see, oh Jeesus Krist, see töö, mis meie käes. Ja et see Sinu töö on tõest, siis nurja ta ei läe. (KLPR 247) Selle lauluga tervitan sind, hea lugeja, eeloleva misjonipüha puhul. EELK trükitud kalender kajastab selle püha olemasolu, aga EELK kodulehel olevas kalendris vastav viide kahjuks puudub. Oleme selleks pühaks saanud misjonikomisjonilt läkituse (tekst samal leheküljel – toim.), mis on mõeldud kogudusele ettelugemiseks, et juhtida mõtted misjonitöö vastutusele. Ka pühapäeva teema «Usuvõitlus» haakub misjonitöö olemusega.
Kristus on selle käsu andnud ja me ei pea ootama uut käsku. Meie endi käes on vastutus, kuidas ja mil moel misjonitööd teeme. Eks need kirikupühad ja kiriku tähtpäevad näitavad, kui palju meil on kogudustes ja töötegjatena soovi olla üksmeeles. Aga maailm teeb just selle alusel oma järeldused usust ja Jumalast.
Misjonipüha pidamiseks on EELK vanas agendas ette nähtud misjonipüha algussalmid, collecta-palve ja kirikupalved. Uues liturgia käsiraamatus on eriliste päevade ja juhtumite osas antud samuti tekstid «evangeeliumi levitamiseks», milles sisaldub misjon, diakoonia ja diasporaatöö teemad. Misjonipüha liturgiline värv on punane, mis seostub usu tunnistamisega ehk evageeliumi levitamisega. Nii on meile antud misjonipüha pidamise juhised, mis ootavad rakendamist.
Misjonikeskuse sügis algas mitme olulise tegevusega. Septembris toimus Helsingis Soome kirikuvalitsuse majas partnerite kohtumine. Soome luterlikus kirikus on seitse erinevat misjoniorganisatsiooni ja sellele lisaks veel mitu iseseisvat misjoniorganisatsiooni. Kord aastas on meil ühine kohtumine, kus anname omalt poolt aru, kuidas oleme Soome toetust ja abi kasutanud ning kuidas koostöö on toiminud.
Mitmed Soome organisatsioonid on ka oma misjonäride kaudu esindatud EELKs. See, et meil on nii ustavad partnerid, on suur vastutus ja usaldus. Eelkõige pean seda usalduseks, et meiega koostööd tehakse. Nii saime ka seekord tutvustada oma tööd ja järgmise aasta plaane. Kohtumisel osales ka peapiiskop, kes andis ülevaate kirikuelust Eestis.
EELKs töötavad misjonärid Soomest ja Norrast. Kaks korda aastas toimub misjonäride päev. Ühe päeva peame koos misjonäride esimeestega ja teise päeva (sügiseti) misjonäridega isekeskis. Seekordsel kohtumisel tõdesime, kui paljudes EELK töövaldkondades on meie koostööpartneriteks misjonärid. Päevateemadeks olid praktilised rühmatööd, nagu see, kuidas integreerub misjonär koguduseellu ja kuidas kogudus suudab misjonäri lõimida oma tegevusse.
Leiti, et misjonär peaks võimalikult palju osalema koguduse erinevates töövaldkondades ja pastoril on võtmeisiku roll selles, kuidas misjonäri tutvustada oma koguduses. Meie misjonärid töötavad laste- ja noortetöö, muusika-, diakoonia- ja peretöö valdkondades, laulavad koorides, peavad noortemuusika koolitusi, ehitavad ja rajavad uusi kogudusi, korraldavad seminare ja laagreid, on kaasatud töösse pagulastega, koordineerivad praktikantide tööd, on tegevad beebilaulutöös, osalevad koolis huviringide tegevuses ja misjonitöös interneti vahendusel. Kõike ei jõuagi loetleda.
Misjonäride päeva lõpus ütles assessor Tauno Toompuu: «Kirikuvalitsuse poolt tänusõnad selle töö eest, mida teete meie kirikus. See on tohutult suur töö. Misjonärid on ka natuke nagu «hädanupud» Eestis, kuid väga kauaks ei saa hädaabi peale lootma jääda. See on ka üks koht, kus me kiriku ja kogudustena peame mõtlema. Et kui mingi uus vorm saab alguse, siis kuidas seda teha jätkusuutlikult.»
Muude tegevuste kõrval alustasime käesoleval nädalal järgmise aasta misjonipäevade ettevalmistust Võru praostkonnas. Soovin ja palvetan, et misjonipüha ja misjonitöö meie kogudustes ikka leiaks innustunud kaastöölisi.
Palvesõnad on misjonipüha päevapalvest: Issand Jumal, taevane Isa, Sina tahad, et kõik inimesed saaksid õndsaks ja jõuaksid tõe tundmisele. Seepärast palume: lase oma sõnal kosta kõigis maades ja ava inimeste südamed vastu võtma Sinu evangeeliumi valgust.
Leevi Reinaru

 

 

 
 
 
Leevi Reinaru,
SA EELK Misjonikeskuse juhataja