Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Teet Hanschmidt pole ühtegi kala minema lasknud

/ Autor: / Rubriik: Portreelood / Number:  /

Teet Hanschmidt iseendast läbi huumori: Teatrikoolist sain hea lavakõne kooli, pole kuulnud, et keegi minu jutlust kiidaks, aga häält kiidetakse küll!  Foto: Naatan Haamer22. veebruaril 60. sünnipäeva tähistava Järva praosti, Türi Püha Martini koguduse õpetaja Teet Hanschmidti kõlav saksapärane nimi on ta enda sõnul pärit esiisadelt, kes on elanud Türi kihelkonnas Äiamaal.
Nimetatud külast on pärit veel vähemalt üks meie kiriku suurkuju – praegune Narva Aleksandri koguduse õpetaja Villu Jürjo. Nii võib neid pidada ühe küla poisteks ja kohtudes tervitabki Villu Teetu järva keeles: «Tere, nuabrimies!»
Kuigi Teedu vanematekodu asub Paides, on tal sünnikohaks ometigi Türi linn. Lapsepõlveaastad möödusidki Paides. Ka kooliteed ja õpinguid alustas ta Paides, kus 1969. aastal lõpetas keskkooli.

Teatrist koolitatud häälega õpetajaks
Kooliajast Paides meenutavad paljud koolikaaslased Teet Hanschmidti kui seltsivat, heatujulist ja elurõõmsat noormeest, kes oli muuhulgas ka suurepärane muusika- ja laulumees, võludes oma musikaalsusega. Tema kõlav ja koolitatud lauluhääl paelub tänapäevalgi paljusid kuulajaid. Ta ise on öelnud, et sai teatrikoolist hea lavakõne kooli ning ta polegi kuulnud, et keegi tema jutlust kiidaks, aga häält kiidetakse küll.
1970. aastal asus Teet õppima näitekunsti Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunstikateedrisse Voldemar Panso käe all ja lõpetas selle kooli 1974. aastal cum laude. Pärast seda on ta töötanud näitlejana Tallinna Draamateatris ja aastatel 1977–1983 Rakvere Teatris näitleja ning lavastajana.
Pärast teatrist lahkumist töötas ta jätkuvalt juhtivatel kohtadel – alguses autojuhina ja siis Estonia teatri hoones rahvaloomingu majas rahvateatrite osakonna juhatajana. Kui küsida teatrist äratulemise kohta, siis on vastuseks kõlanud, et teatrist loobumist pole ta kahetsenud. Teater lihtsalt ammendas end tema jaoks ja ta ei pea ennast nii suureks näitlejaks.
1985. aastal alustas Teet Hanschmidt teoloogiaõpinguid EELK Usuteaduse Instituudis, mille lõpetas 1999. aastal, kui oli edukalt kaitsnud dr Alar Laatsi juhendamisel tehtud lõputöö teemal «Piiskopi ametist apostlike isade ajal».
Ta ordineeriti 6. juunil 1990. aastal ja Türi koguduse õpetajaks kinnitati 15. juunist 1990. 1993. aastast oli ta Järva praostkonna praosti kohusetäitja ning alates aastast 2000 Järva praost. Kui Teet Hanschmidti käest on uuritud, miks ja kuidas ta valis vaimulikutee, siis on ta ikka vastanud, et ei tea, kas tema valis või teda valiti. Teatud mõttes on see kõrgemalt poolt juhtimine olnud.
Türi koguduse õpetajaks sai Teet Hanschmidt pastor Harald Meri mõrva järel. See oli koguduse jaoks üsna keeruline ja raske aeg – pastoraat koos paljude kirikuvaradega oli põlenud, koguduse mitmed raamatud ja dokumendid hävinud või laokil, liikmete register hävinud või kadunud jne. Ometigi saadi ühises koostöös koguduse liikmetega raskustest üle ja võidi koguduse ülesehitamisele ning tulevikule mõtlema hakata.
Õpetaja Hanschmidti ajal ja suuresti tema initsiatiivil on alguse saanud Türi kirikuhoone laiaulatuslik ennistustöö – 1994. aastal paigaldati kirikule uus kivikatus, järgmisel aastal vahetati välja põrand. Paraku nakatus see valede ettekirjutuste tulemusena majavammist ning kogudus oli jällegi silmitsi vajadusega põrandat uuendada.
Uus põrand ehitati kivist ning ühtlasi rajati põranda alla ka küttesüsteem, mis on ühendatud Türi linna soojatrassiga. Nii et Türi kirik on köetav. 1996. aastal restaureeriti altarimaalid ja alustati läänetorni avariiremondiga, mis sai tehtud 2000. aasta sügiseks. 1997. aastal sai hoone uue elektrisüsteemi. Kiriku interjööri kaunistavad Dolores Hoffmannilt tellitud aknavitraažid. 1996 ja 2000 restaureeriti torni kiviosa ja värviti tornikiiver. Torni tippu ehib taas kirju kukk.
Kirikus oldud ja teenitud aastate jooksul on Teet Hanschmidt ennast näidanud kohuse- ja vastutustundliku vaimulikuna. Oma südames on ta ikka muretsenud nii enda kui ka oma praostkonna koguduste ja vaimulike käekäigu pärast.

Kuulutamas rõõmusõnumit
sõnas ja teos
Märkimist väärib ka praost Teet Hanschmidti ühiskondlik panus. Üle 10 aasta on ta osalenud Türi kohaliku elu juhtimises volikogu liikmena, kusjuures ta on olnud suurima häältearvuga kandidaat, kes Türil volikogusse valitud. Ka on ta praostina osa võtmas mitmetest praostkonnas toimuvatest ühiskondlikult olulistest sündmustest.
See on ainult väike loetelu näitena Teet Hanschmidti teenivast vaimust ja tema puhul on tõepoolest tõsi, et ta teeb oma teenimistööd pühendumisega, kuulutades rõõmusõnumit nii sõnas kui teos, ja sellel tööl on nähtavad ning kaunid viljad. 
Käesoleval aastal pühitseb juubilar ka oma 20. teenistusaastat (see on kolmandik tema elust) Türi koguduses. Nõnda kaua on Türi kogudust õpetajatest teeninud vaid üks ülemöödunud sajandil – Eugen Woldemar Grohmann.
Siiski ei ole ükski inimene valmistatud rauast ja terasest ning kõik vajavad aeg-ajalt ka puhkust ja taastumist. Nii jätab praostki vahel inimesepüüdmise ameti ja hakkab taas kalapüüdjaks. Ta ise ütleb küll, et ei ole eriti suur kalamees, aga see tegevus ise pakub mõnu.
Väino Laesil, kellega Teet koos teatrikoolis õppis ja kellega ta juba üle 40 aasta on sõber olnud, on Paldiski lähedal suvekodu. Tema on Teedu sõnul asjatundlik kalapüüdja. Kala püütakse merest, vahel jõest. Ikka võrguga, aga mõnikord ka spinninguga. Teet ütleb, et ta pole mingi asjatundja, aga oma kiituseks peab ütlema, et pole ühtki kala minema lasknud. Kalapüüdmise juurest on Teet Hanschmidt aga alati naasnud inimesepüüdmise töö juurde.
Teet Hanschmidti tööd on tunnustatud ka väljaspool kirikut. Teenete eest kodanikukasvatuse arendamisel ja kodanikukohuse silmapaistvalt hea täitmise eest pälvis ta 2005. aastal kodanikupäeva aumärgi, mille andis Stenbo-
cki majas üle peaminister Andrus Ansip. 2007. aastal andis Eesti Evangeelne Luterlik Kirik Teet Hanschmidtile kohusetundliku teenistusülesannete täitmise eest EELK Teeneteristi III järgu ordeni. Käesoleva aasta 26. jaanuaril valis EELK vaimulike konverents ta koos Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmeliga aasta vaimulikuks.
Andres Tshumakov

Teet Hanschmidt
Sündinud 22.02.1950.
Lõpetanud 1974 .a lavakunstikateedri cum laude.
Töötanud näitlejana Tallinna Draamateatris ja Rakvere teatris.
1985 alustas teoloogiaõpinguid Usuteaduse Instituudis.
1990 ordineeriti Türi koguduse õpetajaks.
1993. aastast Järva praosti kohusetäitja.
2000. aastast Järva praostkonna praost.
1999 lõpetas Usuteaduse Instituudi.
Üle kümne aasta Türi volikogu liige.
2005 pälvis kodanikupäeva aumärgi.
2007 anti EELK Teeneteristi III järgu orden.
2010 valiti EELK aasta vaimulikuks.