Jaanipäev kõneleb Ristija Johannesest Jeesuse teevalmistajana

/ Autor: / Rubriik: Kirikukalender, Pühad / Number:  /

Albert van Ouwater, „Ristija Johannes“. Lõuend, õli, 70 x 31 cm. Granada, Capilla Real Ristija Johannese päritolust jutustab Luuka evangeelium. Ta oli oma preestrist isa Sakariase ja ema Eliisabeti ainuke laps. Johannes tuli ilmale üleloomulikul viisil, kuna Eliisabet oli viljatu ning Johannese sündimise ajal olid mõlemad vanemad eakad. Eliisabet ja Jeesuse ema Maarja olid sugulased, mistõttu Johannes ja Jeesus kohtusid juba siis, kui nad olid veel oma ema üsas (Lk 1:39–41).

Ristija Johannese sünnipäeva tähistatakse jaanipäeval. Johannes oli Päästja teevalmistaja ja ta ütles: „Mina ristin teid veega, et te meelt parandaksite, aga see, kes tuleb pärast mind, on minust vägevam. Mina ei kõlba tooma talle jalatseidki. Tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega.” (Mt 3:11)

Johannes ristis inimesi, valmistades ette Jeesuse tulekut. Ta kutsus inimesi meeleparandusele, et nad oleksid valmis vastu võtma peagi saabuv Messias. Ristija Johannes oli üks tolle ajastu olulisimatest usulistest mõjutajatest ja tal oli arvestatav järgijaskond.

Johannes ristis ka Jeesuse ja selle märgiks, et tegu oli millegi erilisega, laskus Püha Vaim ihulikul kujul tuvina Jeesuse peale ning taevast kostis hääl: „Sina oled mu armas Poeg, sinust on mul hea meel!”

Jeesus lausus Ristija Johannese kohta: „Tema ongi see, kellest on kirjutatud: Vaata, ma saadan sinu eele oma käskjala, kes tasandab sinu tee su ees.“ (Mt 11:10) Mitmetest Johannese järgijatest said hiljem Jeesuse jüngrid ja nii täitis ta oma rolli edukalt.

Nagu ikka prohvetitega sageli juhtus, oli ka Johannesel mitmeid vastaseid, sest ta julges kritiseerida neid, kes olid võimul. Kriitika nelivürst Heroodese vastu viis Johannese vangistamise ja hukkamiseni. Ristija Johannes suri märtrina ja see näitab tema veendumuste kindlust.

Jeesusele oli tee valmistatud ning edasi jätkas Kristus oma tegevust, mis viis temagi ristile surema inimkonna pattude pärast. Süüdates jaanitule võime mõelda Ristija Johannese sõnadele Jeesuse kohta, et „tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega“.

Kaido Soom