Jumala rahva pidu Eestimaal

/ Autor: / Rubriik: Arvamus, Juhtkiri / Number:  /

Piiskop Marko Tiitus. Foto: Marko Tiituse Facebooki leht

Tänavune aasta on luterliku kiriku jaoks mitmete ajalooliste tähtsündmuste aasta. Jüripäeval pühitseti Tallinna toomkirikus kolm uut piiskoppi, kelle introduktsioonid Põhja-Eesti, Saare-Lääne ja Lõuna-Eesti piiskopkondade piiskoppideks on toimunud või toimuvad vastavalt 1. mail Tallinnas, 9. mail Kuressaares ja 20. mail Viljandis. 28. detsembrist 2024 kuni 1. jaanuarini 2025 leiab Tallinnas aset Taizé kogukonna korraldatav 47. Euroopa noorte kokkutulek, kuhu koguneb tuhandeid noori kõikjalt Euroopast.

Kõigest poolteist kuud on jäänud EELK kirikupäeva ning vaimuliku laulupeo „Rõõm üle maa“ alguseni, mis toimub 27.–30. juunil Viljandis. Nagu ütles Riia peapiiskopkonna abipiiskop Rinalds Grants 1. mail Tallinnas, on aasta 2024 ka meie lõunanaabrite jaoks Eesti aasta.

Tänavust kirikupäeva ja vaimulikku laulupidu on ette valmistatud pikalt: algselt pidi see toimuma aastal 2020, siis lükati koroonapandeemia tõttu edasi kõigepealt ühe ja siis veel kolme aasta võrra. Intensiivsemad ettevalmistused algasid umbes aasta tagasi, kui EELK Kirikupäeva ja Vaimuliku Laulupeo Sihtasutuse juhatajana asus tööle Tuuliki Jürjo, moodustati kirikupäeva korralduskomitee ja meeskond.

Oleme sihtasutuse nõukogus sõnastanud kirikupäeva ja laulupeo missiooni järgmiselt:

„EELK kirikupäev ja selle raames toimuv vaimulik laulupidu on iga viie aasta tagant aset leidev suursündmus, mille eesmärgiks on

  • kiita ja ülistada Kolmainu Jumalat,
  • kinnitada kirikurahvast ühises usus, lootuses ja armastuses,
  • kuulutada Eestimaa rahvale evangeeliumi Jeesusest Kristusest ning tunnistada rõõmuga kristlikku usku.

Eestlased on laulurahvas ning laulupeod kuuluvad meie kõige kaunimate traditsioonide hulka. Laul ühendab, ülendab ja rõõmustab. Vaimulik laulupidu suunab lauljate ning kuulajate meeled ja keeled Jumala poole.

Kirikupäev tähendab eelkõige kokkutulemist ja koosolemist. Kirikurahvas saab kokku – me saame neil päevil füüsiliselt tunda ja tajuda, et oleme kristlastena üks suur Jumala perekond, piiskoppidest leerilasteni, eakatest lasteni, teoloogidest kellameesteni, dirigentidest koorilauljateni. Meie jõud ja vägi on ühises usus, tunnistamises ja teenimises.

Kirikupäeva mitmekülgne programm annab võimaluse tutvuda Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku erinevate asutuste, organisatsioonide, praostkondade ja koguduste tegemistega ning saada osa meie kiriku vaimsest rikkusest tema töötegijate ja liikmete kaudu.

Kirikupäev ja vaimulik laulupidu on suunatud kogu rahvale – me soovime, et Eestimaal kõlaks vabastav evangeelium Jeesusest Kristusest, mis muudab ja uuendab inimelusid ning on tervenduseks ja õnnistuseks kogu ühiskonnale.“

Kutsun kõiki kristlasi, koguduseliikmeid ja Eesti Kiriku lugejaid kirikupäevale ja vaimulikule laulupeole Viljandis! Need, kes tulevad sellele sündmusele mitmeks päevaks, on küllap oma plaanid juba teinud, broneerides majutuse ja valides kirikupäeva programmist endale meelepärased sündmused.

Kuid veel pole hilja kavandada sõit Viljandisse just laupäevaks, 29. juuniks, mis ongi kogu peo kese ja kulminatsioon. Kogu päeva on avatud misjonitelk Jaani kiriku kõrval, kell 10–13 toimub Pauluse kirikus uue lauluraamatu laulude minimaraton, kell 16 algab laulupeo rongkäik Viljandi Kesklinna kooli juurest ning kell 17 vaimulik laulupidu „Rõõm üle maa“ Viljandi lauluväljakul.

Tulgem sel päeval hulgakesi Viljandisse, võtkem kaasa pere ja sõbrad, koguduse- ja usukaaslased, komplekteerigem autod või telligem bussid. Paljudel kogudustel on tavaks korraldada igal aastal üks ühine bussiekskursioon mõnda Eestimaa piirkonda, praostkonda või kogudusse.

Tulgem sel aastal ekskursioonile Viljandisse, kus on juunikuu viimasel nädalavahetusel koos kõik Eestimaa praostkonnad, kogu meie kirik! Tegemist ja osasaamist jätkub kõikidele, sest rõõmus ja muljeterohke päev, kuid ennekõike vaimulikult rikastav, usku kinnitav ja osadust pakkuv Jumala rahva pidu on meie jaoks valmis. Kandugu rõõm Issandast üle kogu meie maa ja täitku meie südamed rõõmsa lootusega.

Kohtumiseni Viljandis!

Marko Tiitus

Lõuna-Eesti piiskop