Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Koolitades, kuulutades, läkitades …

/ Autor: / Rubriik: Juhtkiri / Number:  /

EELK Misjonikeskuses on kaks erilist päeva aastas. Kindlasti on neid rohkem, aga täna tahan kirjutada kahest. 

Üks päev on tavaliselt jaanuari lõpus, kui toimub misjonikeskuse nõukogu koosolek ja seal on minul vaja esitada eelmise aasta tulude ja kulude aruanne ning kokkuvõte aasta tegevustest ja muud tavalised nõukogu pädevusse kuuluvad teemad. Käesoleval aastal kogunes nõukogu uus koosseis: Madis Kask, Kristiina Seppel, Kadre Arikainen, Vootele Hansen, Joel Luhamets, Katrin-Helena Melder (esimees). Nõukogu ja ka juhatus valitakse iga nelja aasta järel uuesti.  

Teine sarnane päev on septembris, kui annan aru Soome misjonitööpartneritele, kuidas on nende toetus aidanud ellu viia Eestis misjonitöö eesmärke. Meil on 15 misjonipartnerit, kes on misjonikeskusele olnud toeks nii nõu kui jõuga. 

Võib öelda, et Soome Rahvamisjon on Eestiga olnud seotud ka Nõukogude okupatsiooni ajal vaimuliku kirjanduse toimetamisega meie kirikutesse. Praegu on Eestis nende misjonär Kirsti Malmi ja meie ühine misjonär Ingeri kirikus Liliann Keskinen. Kui misjonikeskus polnud veel loodudki, asus Sõnasaatjate (Sanansaattajat) misjoniorganisatsioon maksma meie bürooüüri, mille abil saime endale töökoha luua. Nende abiga kuuleme ka täna eestikeelset piibliõppesaadet „Piibel kaanest kaaneni“. Kui meenutada esimest Missiot, siis selle koostööpartneriks oli Rahva Piibliselts, kelle kogemustega oleme saanud korraldada Missio-päevi ja kirikupäevi ja misjonipäevi pea kõigis Eesti linnades ja jätkata koolitustegevust. 

Soome Misjoniselts on olnud koostööpartneriks ka 1920. aastatel Eesti Välismisjoniseltsile. Eesti taasiseseisvumise järel olen seal saanud läbida misjonärikoolituse. Pikki aastaid oli põhjanaabrite misjoniselts meile abiks. Misjoniseltsis oli Eesti töö tugigrupp, kelle poolt saime palju head nõu oma töö arendamiseks ja misjonäre Eestisse. Anu ja Juha Väliaho olid selle misjoniorganisatsiooni saadikud sugulasrahvaste juures Venemaal. Üheksakümnendate algusest oleme saanud kogeda koostöö õnnistust Soome rootsikeelse evangeeliumiühendusega, kes tänini toetab misjonikeskuse meediatööd. Nende kaudu oli Keenias ka meie misjonär Rael Östman (Leedjärv). 

Rootsikeelse organisatsiooni suurem vend on Soome Luterlik Evangeeliumiühendus, kelle kaudu on meil ühised misjonärid Aasias ja neli misjonäri Eestis: Kirsi Vimpari, Liisa Rossi, Salome ja Olli Olenius. Külvaja (Kylväjä) misjoniühing on andnud kolmele eestlasele misjonärikutse koolituse ja üks nendest on ka mõnda aega misjonärina töötanud Pille Kruus Ida-Siberis. Rahusõna (Rauhan Sana) on samuti Soome misjoniühing, kes korraldab sõnakuulutusreise meie kogudustesse. Esikoiset on eelkõige sõnakuulutuse misjonireisidega tuntud mitmes meie koguduses. Soome Ärimeeste Misjoniliiton toetanud meie misjonikeskust ning korraldanud ja toetanudjuhtimiskoolitust „Kiriku kaastööliste koolitus“ EELKs. Soome Evangeelse Misjoniühenduse kaudu on Eestis misjonär Kari Tynkkynen. Nende toetusele on tänulik EELK Misjonikeskus ning lisaks mitu projekti EELKs. Soome Piiblikoolon koostööpartneriks Põltsamaa koguduse piiblikursusele. Mission Europe on koostööpartner kirikupäevade korraldamisel, nende pikaaegne missiopraktika on meile andnud koolitustuge ja praktilist abi evangelisatsioonitöös. Norra Misjoniseltsiga oleme igal aastal eraldi pidanud koostöönõupidamisi. Selle misjoniorganisatsiooni töötajad on Magne ja Ave Mølster. Plussmeedia ning noorte misjonipraktika Eestis ja Inglismaal, erinevad koolitusprojektid on meie koostöö valdkonnad.   

Soome partnerite koostööd koordineerib Helsingis kirikuvalitsuse juures asuv misjonikeskus. Meie peamine info kulgeb seda kaudu Soome ja meie aruandlus ning koostöö koordineerimine toimub läbi selle platvormi. 

Misjonikeskuse töö on jaotatud kolmele tasandile. Koolitame, kuulutame ja läkitame. Koolitustegevust koordineerib Soome misjonär teoloogiamagister Liisa Rossi. Erinevates koolitusprojektides osales kokku 134 inimest ja koolitusi toimus 12 koguduses. Koolituse alla kuuluvad ka väikerühmakonverents, Põltsamaa piiblikursus ja visioonipäevad. Kuulutuse ehk evangelisatsiooni valdkonnas toimus kokku 32 reisi Eestis ja 12 Soome. Aasta põhjalikum üritus oli Mustamäe kirikupäevad, kus nädala jooksul toimus 48 erinevat ettevõtmist lastele, noortele, eakatele ja linnarahvale. See oli koguduse, kohaliku linnaosavalitsuse, misjonikeskuse ja kohalike vabakoguduste ühistöö. Kogudus andis oma panuse linnaosa rahvale, et olla avatud ja pakkuda kirikuelu osadust asjast huvitatuile. 

Läkitamise osa koordineerib Sirli Kaera. Aitame juhtida välismaa misjonäride tööd Eestis ja peame ühendust meie misjonäridega välismaal. Samuti korraldame rahvuskaaslaste jumalateenistuslikku teenimist välismaal. Saime oma tegevused Jumala abiga tehtud. Kuna elukallidus Eestis on märkimisväärselt tõusnud ja välismaa toetused ei ole kasvanud, siis otsime Eestis misjonitöö toetajaid, kes soovivad olla meie partnerid. Deo gloria est!

Leevi Reinaru,

EELK Misjonikeskuse juhataja