Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Mihklipäev

/ Autor: / Rubriik: Juhtkiri / Number:  /

Siis toodi Jeesuse juurde lapsi, et ta paneks oma käed nende peale ja palvetaks. Jüngrid sõitlesid toojaid. Aga Jeesus ütles: „Laske lapsed olla ja ärge keelake neid minu juurde tulemast, sest selliste päralt on taevariik!“ Ja ta pani oma käed laste peale.
Mt 19:13–15

Pühapäeval, 29. septembril pühitseme mihklipäeva jumalateenistustega meie kirikutes. Uus õppeaasta on üldhariduskoolides alanud ning traditsiooniliselt annab peagi kätte jõudev mihklipäev kogudustelegi märku, et on aeg alustada laste- ja noortetööga ehk võiks öelda: aeg on taas tuua lapsed Jeesuse juurde. Meie kogudustes kasutatakse erinevaid lastetöö võimalusi: on lastekirikud, pühapäevakoolid, ringid ja õpitoad. Mängude, meisterdamiste, väljasõitude kõrval on laste- ja noortetöö keskmes ikka piiblilood, laul ja palve, mis loovad ju kõige vahetumalt sideme Õnnistegijaga.
Paljudes kogudustes on pärast suvepuhkust ettevalmistused uueks hooajaks juba käimas, peetud on esimesed töökoosolekud, paika pandud uue õppeaasta töökavad ja tunniteemad. Kuid pea pooltes meie kogudustes on päevakorras küsimused, kust leida õpetaja või juhendaja, kuidas kutsuda lapsi pühapäevakooli, kuidas lastetööd taas käivitada või ellu kutsuda, missuguseid õppetööks vajalikke materjale kasutada. Õpetajaid ei ole kerge leida, samuti lapsi ja noori, kui koguduse piirkonnas puudub kool või lasteaed. Kuid võimalusi selleks siiski on. Mõtelgem koguduseliikmetena oma lastele, lastelastele, ristilastele ja küsigem: kas meil on tahe tuua neid Jeesuse õpetuse ja õnnistuse juurde? Mida saaksime selleks ära teha, et meie kogudustes oleks järelkasv? Neid küsimusi peame ikka ja jälle endale esitama.
Südamlik tänu kõikidele pühapäevakooli õpetajatele, laste ja noorte juhendajatele, kes seda tööd meie kogudustes teevad, ning head tahet neile, kes tahaksid samuti selleks oma panuse anda, kuid ei ole saanud kutset või pole söandanud abi pakkuda. Pühapäevakooli õpetajate koolitustel on kõlama jäänud ka soov olla enam kogudusetöösse kaasatud ning suurem vajadus koostöö järele koguduse õpetaja ja juhatusega.
Võtkem mihklipäeval üheskoos eestpalvesse meie koguduste laste- ja noortetöö, Eestimaa lapsed ja noored, lastevanemad ning nende õpetajad ja juhendajad. Palugem üheskoos õnnistust samuti EELK Laste- ja Noorsootöö Ühenduse (LNÜ) tööle ülekirikuliste tegevuste organiseerimisel ja juhendamisel.
Aasta alguses LNÜ üldkogul tehtud ettepanek korraldada mihklipäeval ülekirikuline korjandus nende tegevuse toetuseks leidis poolehoidu ka konsistooriumi jaanuarikuu istungil. Andkem ühine panus LNÜ töö heaks olukorras, kus välisannetused on lõppenud, kuid olulised ettevõtmised võiksid siiski jätkuda. Südamlik tänu nendele kogudustele, kes on arvestanud laste- ja noortetöö ning ka meie kiriku allasutuse tegevuse toetamise oma iga-aastasesse eelarvesse. LNÜ tööga on võimalik lähemalt tutvuda aadressil www.lny.ee ja LNÜ Facebooki-lehel.
Õnnistatud mihklipäeva ning Jumala õnnistust uueks hooajaks meie kogudustes, jätkugu õpetajaid ja juhendajaid, lapsi ja noori ning head tahet ja hoolimist!
Melder_Katrin-Helena_ek2018

 

 

 

 
Katrin-Helena Melder,
assessor