Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Misjonikülv ja lõikus

/ Autor: / Rubriik: Juhtkiri / Number:  /

Eile oli misjonikeskuses järjekordne misjonäride päev. Sellist päeva korraldame kaks korda aastas. Päeva sisustavad EELKs töötavad misjonärid ülevaatega oma tööst, probleemidest ja küsimustest. Misjonärid on EELK kutsel meile lähetatud misjonikeskuse koostööpartnerite poolt. Eestis on praegu 16 misjonäri: 13 Soomest ja 3 Norrast. Lisaks veel mõned lühiajalised praktikandid ja neli Soome partneri palgatud EELK töötajat. Arvestades, et misjonäride töötasu maksab lähetav organisatsioon, saame kokku märkimisväärse summa, millega partnerid Soomes ja Norras igal aastal EELKd on toetanud. See on väga suur panus, mille eest saame olla südamest tänulikud.
Kõik meie misjonärid on ära õppinud eesti keele. See tähendab, et tavaliselt ongi esimene aasta Eestis plaanitud keele õppimiseks. Misjonäride ja neid saatva organisatsiooniga on sõlmitud koostöö kokkulepe, kus on sätestatud, millist tööd misjonär tuleb Eestisse tegema, millised on tema konkreetsed ülesanded ja kes on tema otsene ülemus EELKs.
Tavaliselt on misjonäri kohalikuks tööandjaks üks EELK kogudus ja otseseks ülemuseks selle koguduse õpetaja, praostkonna praost või EELK vastava töövaldkonna assessor, kes annab tööülesandeid ja lahendab probleeme. Tööandja oluline roll seisneb selles, et ta võtab misjonäri oma töötegijate ringi võrdväärse kaastöölisena ja hoolitseb, et kokkulepitud ülesanded saaksid täidetud. Sedagi peab misjonäri puhul jälgima, et ta ei võtaks lisakohustusi, mis teda lõpuks liigselt koormavad. Misjonärid näevad meie koguduste ja ühiskonna raskusi ja on sageli liialt tundlikud ning tõttavad igale poole appi. Ülemuse ülesandeks ja vastutuseks on misjonärile öelda, et seda kõike ei suuda ei nemad ega meie ise korda teha, selleks on vaja leida teisi inimesi ja lisaressurssi. Loomulikult on nii misjonärid kui kohalikud juhid erinevate võimetega. See on valdkond, kus oleme kogemustest palju õppinud ja peame arenema.
Aastatega on kujunenud põhimõte, et misjonäride kutsujaks on EELK peapiiskop. Misjonikeskus on teinud eeltöö ja vormistanud vajalikud kokkulepped, need on kinnitanud EELK välissuhete komisjon. Infot ja misjonäride kutsumise vajadust on vahendanud misjonikeskus. Meil on info partnerite võimalustest ning EELK praostidelt ja kogudustelt, kuhu ja millise töö jaoks on abilist vaja. Seni on olnud hea koostöö. Praegu on teada kaks konkreetset soovi, millele lahendusi otsime.
Eelmisel nädalal olin Soome Kiriku Misjonitöö Keskuses esitamas aruannet ja ülevaadet meie koostööpartneritele. Soome kirikus on seitse misjoniorganisatsiooni, mille tööd koordineerib KLK ehk Kiriku Misjonitöö Keskus. EELK Misjonikeskus on teinud koostööd neist kuuega ja ka kolme misjoniseltsiga, kes otseselt ei kuulu KLK alluvusse. Koostöö on kestnud alates EELK Misjonikeskuse rajamisest 1997. a. Märkimisväärse osa EELK Misjonikeskuse eelarvesse annetavad meie välispartnerid Soomest ja Norrast. Nende stabiilne osalemine on investeering, mis julgustab Eesti annetajaid oma panust lisama ning toetajate ringi laiendama. Ustava koostöö eest oleme südamest tänulikud. Kogu seda majanduslikku ja inimressurssi ning kaasamõtlemist arvesse võttes on tehtud külvitööd, mille vilju oleme juba näinud.
Misjonäride päeval kuuleme lugusid sellest, kuidas meie misjonäridel läheb. Nii oli seegi kord. Saime üheskoos Jumalat tänada kordaläinu eest, aga ka palves kanda mured ja vajadused Jumala ette, kes meid on tööle kutsunud. Kuigi oleme ise misjonimaa, ei saa unustada neid misjonäre, kes kunagi on Eestist läinud misjonitööle Aafrikasse, Indiasse, Hiinasse, Armeeniasse jm. Nemad on teenäitajaks uutele misjonäridele.
Oleme Jumalale tänulikud ka Nõukogude okupatsiooni järgsete misjonäride eest, kes tänu meie Soome partneritele on saanud välismisjoni traditsiooni jätkata juba aastast 1993 sugulasrahvaste juures Venemaal, Aasias ja Keenias. See tähendab, et oleme vastuvõtjad ja ka jagajad. Üks meie koostööpartner kinnitas Helsingi kohtumisel, et nad on valmis koolitama oma misjonikursusel EELK esindajat, kes sooviks töötada välismisjonärina. Jumal kutsub ja lähetab oma riigi tööle. Võimalusi misjonikutse teostamiseks pakub kodukogudus ja kogu maailm.
Leevi Reinaru

 

 

 
 
 
Leevi Reinaru,
EELK misjonikeskuse juhataja