Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Tugikogudused

/ Autor: / Rubriik: Juhtkiri / Number:  /

Esiisa Aabraham ei kahelnud Jumala tõotustes, vaid sai teda ülistades usus vägevaks. Aabrahami usk kannab meidki meie ajastu võitlustes. Usuta pole kirikutööd olemas. Kiriku eesmärk tuleb Jumala enda soovist, et kogu maailm pöörduks eksitusest tõe tundmisele. Meie saadud käsk kuulutada kogu loodule rõõmusõnumit tähendab kõikide maade rahvaste kutsumist Jumala osadusse viisil, mida tunneme Jeesuse õpetatu kaudu. 

Pöördumise sünnitab kohtumine Jumalaga. Seeläbi kristlaseks saamine motiveerib omakorda kohtuma nendega, kes veel Jumalat ei tunne. Meie kedagi usklikuks teha ei saa, aga saame juhtida inimesi Jumala poole, kes otsijat sobival moel kõnetab ja annab uskumisvõime.

Ristimises oleme igaüks saanud läkituse misjonitööle. Igaüks ei saa jätta oma kodumaad, aga igaüks saab midagi teha nende heaks, kel õnnestub minna kaugemale. Meiegi Eesti kristlastena oleme ju kellegi misjonitöö vili, tuletasime meelde oktoobri alguses Tartu Maarja koguduses, kus kohtumisel „Mina, misjonär?“ süvenesime koos mõneteistkümne huvilisega läkitajate rolli ja vastutusse. Käes on eestimaalaste kord tutvustada Jumalat mujal mail!

Misjonär saab kodust kaugel täita oma ülesannet ainult tänu toetajatele, kes on võtnud selleks otsustava vastutuse. Toetajaks võib olla terve kogudus, kellest saab niimoodi misjonäri läkitaja. Läkitamine tähendab konkreetseid tegusid. Kõige aluseks on pidev eestpalve oma misjonäri eest, näiteks pühapäeviti nimeliselt kirikupalves, aga ka koguduseliikmete väiksematel kokkusaamistel ja omaette kodus.

Kui misjonär tuleb kodumaale, saab tugikogudus korraldada temaga kohtumisi, et kaasata eestpalvetajaid ja toetajaid juurde. Meie kirikus on selliseid tugikogudusi praegu 15, kellega on misjonikeskus sõlminud koostöölepingu Helene ja Joona Toivaneni töö toetamiseks Kagu-Aasias ning Liliann Keskineni töö toetuseks Ingeri kiriku teenistuses Venemaal. Varem oleme toetanud eestlastest töötegijaid veel Keenias, Ida-Siberis, Indoneesias, Hongkongis. Misjonäride sellist läkitamist oleme õppinud läbi koostöö Soome misjoniorganisatsioonidega. 

Ootame EELKs, et välismaalased tuleksid meile appi, eriti laste- ja noortetöös. Samal ajal saame meiegi olla läkitajad oma võimete kohaselt. Sedakaudu oleme saanud teada sugulasrahvaste käekäigust Venemaal, orbude elust Aafrikas, kogudusetööst Siberi šamanistlikus kultuuris, kurjadele vaimudele vastuastumisest Indoneesias, võõrtöölistest koduabiliste olukorrast Hongkongis, Myanmari luterlaste katsumustest vägivallaohus, aga ka meie rahvuskaaslaste elust võõrsil, keda vaimulikud Eestist regulaarselt teenimas käivad. Välismisjon on avar ja huvitav. 

Üheks rutiinivabamaks toetamise viisiks on misjoniteemaliste ürituste korraldamine. Misjonäride toetajate kohtumispäeval Tartus tuletas õpetaja Joona Toivanen, kes valmistus siis lendama teisele tööperioodile Kagu-Aasiasse, meelde, et kristlane ei saa end pidada mingi eliidi hulka kuuluvaks, kellele ei lähe jumalatute justnagu alama rahva käekäik korda. Misjonikäsk suunab meid vaatama maailma läbi Jumala silmade, kellele on iga inimene kallis, kes tahab anda igaühele pääsemise võimaluse. 

Misjonäri käekäigu teadasaamiseks on vaja ühendust pidada. Tugikoguduses on selleks kontaktisik, kes vahendab regulaarselt misjonäri uudiseid. Võõrsil töötaja jaoks on iga kodumaalt tulnud sõnum palju suurema väärtusega, kui arvata oskame. Kontakteerumine näib kättevõtmise asi, väikene samm, aga misjonäri jaoks oluline vastupidamise tugisammas. Seepärast tuletan tugikogudustele meelde: kandke võetud vastutust täie tõsidusega! Pisiasjadki on tähtsad ja jagamises peitub õnnistus. 

Me ei saa loobuda ka majanduslikust panusest misjonitöö heaks. Annetuste suurus pole kõige peamisem, aga üldse andmata jättes jääme ise õnnistuseta. Annetades on muuhulgas tegemist usu külvamisega nii abisaajate kui ka enda südamesse. Tänavu oleme Helene ja Joona Toivaneni ettepanekul kogumas toetust raskes olukorras Myanmari kiriku lastekodulastele toidu hankimiseks, milleks saab teha annetusi SA EELK Misjonikeskus arveldusarvetele.  

Avaldan tänu neile, kes on välismisjonäride toetamises oma võimalust märganud, ja kutsun uusi kogudusi selle ülesandega liituma. Läbi vastutuse kandmise katsumuste kasvas juba Aabrahami usk. Misjonärid on meile usu eeskujud, olgem siis oma usu mõõtu mööda neile toeks. Usu andja Jumal on meil kõigil ühine.

 

 

 

 

Leevi Reinaru,

EELK Misjonikeskuse juhataja