Ülestõusmispühade sõnum on kristliku usu kese

/ Autor: / Rubriik: Kirikukalender, Pühad / Number:  /

Ülestõusmispühade ööl lausutakse miljonites kirikutes üle terve maailma: „Kristus on surnuist üles tõusnud!“ Selles lauses on kokku võetud kristliku usu sisu, evangeelium ehk rõõmusõnum. Jeesuse surnuist ülestõusmine tõestas seda, et ta oli Jumala Poeg.

Hiiumaal Emmaste kirikus on altarimaal “Kristuse ülestõusmine”, mille maalikunstnik Tõnis Grenzstein (1863-1916) maalis 1900. aastal kujutades hauast tõusvast Kristust võidulipuga. Foto: Liina Raudvassar

Surnuist ülestõusmine annab vastuse ka inimese elu kõige suuremale küsimusele: mis on pärast surma? Vastus on, et pärast surma on elu. Kes usub Jeesusesse ja on ristitud, see saab igavesse ellu. Usk ülestõusmisse on sedavõrd oluline, et Paulus lausub: „kui aga Kristust ei ole üles äratatud, siis on teie usk tühine“( 1Kr 15:17).

Ülestõusmispühi tähistatakse nädal aega kuni järgmise pühapäevani. Ülestõusmispühade aeg kirikus aga kestab 50 päeva kuni nelipühadeni. Kui juudid tähistasid hingamispäevana laupäeva ehk sabatit, siis kristlased hakkasid koos käima Jeesuse ülestõusmise meenutamiseks nädala esimesel päeval ehk pühapäeval.

Nii võib öelda, et iga pühapäev kirikuaastas meenutab rõõmsal moel Jeesuse surnuist ülestõusmist. Just selle pärast ei loeta ka paastuajal pühapäevi paastuaja hulka, sest siis ei pea paastuma, vaid võib olla rõõmus Jeesuse ülestõusmise üle.

Võime ühes kõigi kristlastega maailmas tunda rõõmu Jeesuse ülestõusmisest. Kristus võitis patu ja surma. Ta tõi meile andeksandmise ja elu. Meil pole enam vaja karta, piisab vaid ühendusest elava Kristusega ja selle läbi saame meiegi elavaks. Tundkem siis rõõmu ülestõusmispühade rõõmusõnumist ja elagem selles rõõmus nii kogu ülestõusmisaja kui kogu elu!

Kaido Soom