Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Jeesus toob igavese elu ja õndsuse

/ Autor: / Rubriik: Jutlus / Number:  /

Sk 9:9–10

Tänane jutlus jõuab Eesti Kiriku lugejateni ajal, mil maailm võitleb koroonaviiruse pandeemiaga. Seda olulisem on meie jaoks prohvet Sakarja üleskutse rõõmustada. Ole väga rõõmus, Siioni tütar, hõiska, Jeruusalemma tütar! Vaatamata keerulisele olukorrale on võimalik säilitada püsivat rõõmu ja rahu oma südames. Õndsad on need, kes oma südame seovad Jumala armuga, tema tegudega. Õnnis on, kes võtab vastu Kristuse pääste, mis sai avalikuks tema surmas ja ülestõusmises. Issandal on vägi meid vabastada hirmust ja patust, mis on meie eludes, ja Issand annab meile Kristuse kaudu igavese elu lootuse – lootuse, mille Kristus tõi meieni läbi oma alandustee.

Saabuv palmipuudepüha suunab meid mõtlema aukuninga alandusteele. Jeesus on alandlik ja sõitis eesli seljas. Esmapilgul tundub, et tegemist on eksitusega, kuninglikkus ja alandustee ei või kuidagi kokku sobida. Ometi kohtuvad Sakarja kuulutuses taevas ja maa, jumalik ja inimlik, siin on nii aukuningas Kristus kui ka alandustee. Tänane tekst räägib meile Kristuse suurusest ja kirkusest ning teisalt ääretust alandlikkusest, millega sai ilmsiks Jumala suurus ning millega ta tõi rahu inimeste südametesse.

Jeesus kuulutab rahvaile rahu. Alandlikkus võimaldab meie eludes teoks saada Jumala tahtel, milleks on päästa meie hinged ja kinkida meile igavene elu osaduses Issandaga. Kas soovime ka ise kogu südamest saada osa sellest rahust? Kas igatseme saada osa Kristuse võidust patu, surma ja kuradi üle? Kas mõistame maise elu lühidust ja ajutisust? Kas igatseme saada osa sellest päästest, sellest kadumatust ja rüvetamatust ja närtsimatust pärandist, mis on taevas talletatud meie jaoks (1Pt 1:4)? Jumal on planeerinud meid päästa patukuristikust aegade algusest alates. Tema plaan on päästa meid oma õiguse kaudu, mis on vaid Jeesuses Kristuses. Pääste ja igavene elu on Jumala õiglase plaani järgi võimalikud ainult Jeesuse Kristuse kaudu. Nagu loemegi Sakarja kuulutusest: „Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja.“ 

Jumala päästeplaanist Kristuse kaudu kõneleb ka ühe tundmatu autori kirjutis, mille järgnevalt esitan: Ammustel aegadel, kõrgel taevastes, seal kus on püha paik ning kus valitseb Püha Kolmainus Jumal, ütles kord Poeg Isale: „Soovin ilmutada armastust.“ Isa otsustas aga Pojalt küsida: „Oled sa valmis kõike andestama? Oled sa valmis keha ja hingega kannatama? Oled sa valmis kurjale vastama heaga? Oled sa valmis olema müüdud hõbeda eest, valmis kannatama tõe eest? Oled sa siiski valmis armastama? Taluma kannatusi? Ma palun sind, mu Poeg, vasta mulle. Oled sa valmis oma krooni peast võtma? Teiste jalgu pesema? Aga kui sind hakatakse tapma? Oled sa valmis timukatele andestama? Oled sa valmis armastama oma vaenlasi ja halastama nende peale?“ Poeg vastas Isale: „Ma olen valmis! Selle ülesandega saan hakkama armastades. Ainult, mu Isa, ole sina minuga.“ Isa ütles: „Aga kui sind reedab sinu parim sõber?“ Poja vastus oli kindel: „Isa, ainult sina ole minuga.“ Ja Isa ütles: „Viimase küsimuse esitan ma sulle: kui sind jätavad maha kõik, ja sa oled löödud risti, siis tol hetkel ka mina pean su jätma. Ütle, kas läheb siis üle sinu armastus?“ Selle peale vastas Poeg Isale: „Isa, kuigi mina olen sinuga üks ja sellest lahusolekust midagi valusamat pole, siiski, armastus on tugevam.“ Siis Isa avaldas Pojale oma plaani: „Ma loon maailma ja ma loon inimesed. Ma panen inimestesse meie olemuse, ma annan neile kõik. Kuid tuleb saatan ja petab neid ning patukuristik hakkab meid inimestest lahutama. Inimesed teevad oma südame kõvaks ja nad ei tõsta enam taeva poole oma silmi. Nad hakkavad oma vendi tapma ja kurjus hakkab levima mööda maad. Nende kehad hakkavad surema ja hinged hakkavad põrgus meist lahus olema ja kannatama. Mu armas Poeg, Jeesus, ma teen inimestega lepingu. Ma püüan nad tagasi tuua enese juurde, kuid lootusetu on nende olukord. Nad ise ei saa ennast aidata. Ma soovin inimesed päästa igavesest surmast. Kuid kes võtab nende süü enesele, kes päästab nad? Kes ostab nad vabaks? Kes läheb nende eest kannatama? Kes sureb langenud patuste eest? Kust leian sellise armastuse?“ Ja Poeg vastas: „Mina lähen!“

Hea sõber! Kristus läks ristisurma ka sinu ja minu eest. Kristus kutsub meid kõiki võtma vastu Jumala päästeplaani ja järgima Kristust alandlikkuse teel. Võtkem siis Jeesus vastu oma südamesse, sest ainult tema läbi on võimalik igavene elu ja õndsus. Tema toob meile tõelise ja püsiva rahu. Jeesus ütleb: „Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge!“ (Mt 11:29–30) Aamen.

 

 

 

 

Timo Švedko,

Tartu Maarja koguduse õpetaja