Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Otsekui läbi tule

/ Autor: / Rubriik: Jutlus / Number:  /

1Kr 3:9–15
Elame kõik mingis majas. Sellel majal on mingi väärtus vastavalt kvaliteedile ja materjalile. Kas see elumaja meile meeldib või mitte, aga hea on olla rahul. Sellised on hetkel meie võimalused, rohkemat tahta ei saa.
Materiaalne olukord sunnib meid raamidesse. Selline paratamatus kurvastab inimesi tihtipeale, sest tahaks ikka paremat.
Tahame paremat maist eluaset, aga millist igavest eluaset me igatseme?
Paulus räägib palju piltlikult, nagu seda teeb ka Jeesus. Loodud pilt hoonest kujutab inimese elu. Hoone väärtus oleneb materjalist. Pakutud materjalid on kuld, hõbe, kalliskivid, puu, heinad, õled. Millise materjali sa valiksid? Kuidas peab valima, kas vastavalt rahakotile? Ei, seda materjali ei valita vastavalt rahakotile.
See oleneb sinu valmisolekust ja tahtest end Jumalale pühendada. Kui rahakotti kergitama ei pea, siis võtan ikka kõige kallima materjali. Nõnda on lihtne ütelda ja mõtelda. Et raha välja käima ei pea, ei tähenda veel, et sa midagi muidu saaksid. Kuld jääb kulla väärtusega, mõõdad sa seda rahas või kuulekuse tasandil. Kõige raskemini on see kättesaadav ikkagi.
Edasi arutab Paulus, et materjali vastupidavust katsutakse tulega. Õled ja hein süttivad kergesti, hõbeda ja kulla sulatamiseks on aga väga suurt kuumust tarvis. Tules kergelt häviva materjali kasutamine põhjustab palju hirmu ja suure ehmatuse, kui kunagi Issanda päeval sinu elatud elu tulega katsutakse.
Eluhoone rajamise juures ei aita üksnes manitsused. On vaja abi. Seetõttu ei räägi Paulus ainult materjalist, vaid annab täpsed juhised maja kandva osa, alusmüüri, kohta. Hoone tuleb rajada Jeesusele Kristusele. See alusmüür kannab ja annab põhjust lootuseks. Paulus on mures ja tahab, et korintlased teda mõistaksid. Tema ülesanne on näidata viis eluhoone rajamiseks – suunata inimesed alusmüüri, Jeesuse Kristuse juurde. See ei olnud oluline ainult Pauluse ajal. Samuti tuleb meil toimida praegu.
Kui paljud on ristitud, kui paljud on juhatatud alusmüüri – Jeesuse juurde? Kui vähe on neid, kes midagi korralikku rajavad? Praegu mõteldakse, et aega on. Esialgu panen püsti ainult kerge ehituse – võtan mõne õppetunni õpetaja käest ja sellega olen hetkel piisavalt teinud. Kas oled kuulnud sellist ütlust, et kõige kauemaks jäävad seisma ajutised asjad? Ajutine võib esialgu kõlvata siin maailmas, kuid igaviku ees pole sellel püsi.
Tavaliselt ei arvesta inimesed sellega, et Jumal näeb meid kõikjal. Sellepärast ongi paljude inimeste suhted Jumalaga üle nurga lastud. Meil on nii palju olulist teha. Ühel hetkel aga muutub see, mida peetakse praegu oluliseks, eimillekski. Salmis 13 kirjutatakse: «Siis saab igaühe töö avalikuks; sest selle teeb selgeks Issanda päev, sest see saab tules ilmsiks ja tuli ise katsub läbi igaühe töö, missugune see on.»
Selle traagilise loo juures, et kogu su elutöö hävib tules, on siiski midagi eriti lootusrikast. Salmis 15 kirjutatakse: «Aga kui kellegi töö põleb ära, siis ta saab sellest kahju; kuid tema ise pääseb, aga ometi otsekui läbi tule.» Siiski ei saa jätta tähele panemata, et Paulus räägib ainult neist, kes ehitavad eluhoonet Jeesusele Kristusele. Muu alusmüür Jumala ees ei pea läbikatsumise päeval vastu. Sa jääd alles seetõttu, et oled oma viletsa maja rajanud Jeesusele. Jeesus Kristus jääb kestma igavesti ja sina koos Temaga.
Kes tahaks, et tema elutöö saab ainult tuhaks? Me ei tahaks pääseda otsekui läbi tule. Meile pakutakse tulele vastupidavast materjalist eluhoonet. Selle materjali saame Tema käest, kes on meie hoone alus. Jeesusega koos ehitame hoonet, mis tulele vastu peab. Ometi oleme ainult inimesed ja ekslikud. Sellepärast annab Jumal meile pääsemise võimaluse ka läbi tule. Siiski olened sa ainult Tema armastusest. See on su lootus. Aamen.
Markus Haamer,
Tarvastu koguduse õpetaja