Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Rõõmusõnum võidurõõmust!

/ Autor: / Rubriik: Jutlus / Number:  /

Tn 7:9–10,13–14
Kätte on jõudnud kirikuaasta viimane pühapäev – igavikupühapäev, mida peetakse ühtlasi ka kuningas Kristuse pühaks. Jutluse aluseks on antud salmid Taanieli raamatust, kus Taaniel saab unenäos ilmutuse igavese valitsemise andmisest Inimese Pojale ehk siis kuningas Kristusele.
Viimased nädalad on olnud nii eesti rahvale kui kogu maailmale sündmusterohked. Vahetult enne kirikuaasta lõppu lõppes (õigemini lõpetati) peaminister Taavi Rõivase valitsusaeg, lõppes Ameerika Ühendriikide presidendi Barack Obama valitsemisaeg. Ei ole kellelegi üllatuseks, et iga lõpp toob uue alguse …
On kergesti kohanevaid inimesi, kes ootavad uuendusi, kasvõi lihtsalt vahelduse pärast. Ja on neid, kes hoiavad kahe käega kinni kõigest vanast, et mitte kaotada aastatega välja kujunenud rutiini, et mitte kaotada kontrolli (nii vähe/palju kui meil seda üldse on) meid ümbritseva üle. Nii on ka tänasel päeval meie keskel palju neid, kes siiralt rõõmustavad 17 aastat võimul olnud Reformierakonna «kukutamisest», aga ka neid, kes näevad nii Eesti uues moodustatavas valitsuses kui ka USA uues presidendis Donald Trumpis kõikide kannatuste algust: majanduse kokkulangemisest kuni kolmanda maailmasõjani välja.
Hirmu tuleviku ees on tundnud inimesed, olgu nad siis käsitöölised, põlluharijad, kaupmehed või troonil olevad kuningad, kogu inim­eksistentsi jooksul. Eks ikka samal põhjusel lasi ka Uus-Babüloonia tuntuim ja edukaim valitseja Nebukadnetsar II kutsuda kokku kõik ennustajad, nõiad, posijad ja targad, et nad seletaksid lahti valitseja unenäo, mis talle kuidagi rahu ei andnud. Ja nagu me teame, oli viimaks Juudast lapsena küüditatud Taaniel see, kellelt võimas valitseja rahuldava seletuse sai.
Taaniel ütles, et «saladust, mille kohta kuningas küsib, ei suuda kuningale seletada ei targad, nõiad, ennustajad ega täheteadlased. Aga taevas on Jumal, kes paljastab saladusi, ja tema ilmutab kuningas Nebukadnetsarile, mis tulevasil päevil sünnib» (Tn 2:27–28).
Taanieli unenäo seletus lõppes sõnadega «Aga nende kuningate päevil püstitab taeva Jumal kuningriigi, mis jääb igavesti hävitamatuks ja mille valitsust ei anta teisele rahvale. See lõhub ja hävitab kõik need kuningriigid, aga ta ise püsib igavesti …» (Tn 2:44).
Üsna sarnase lõpuga oli ka mõni aeg hiljem Taanieli enda unenägu, mis lõppes Inimese Poja tulekuga lõpuaegadel, kellele anti valitsus ja au ning kuningriik koos kõigi teda teenivate rahvaste ja suguvõsadega ning «Tema valitsus on igavene valitsus, mis ei lakka, ja tema kuningriik ei hukku» (Tn 7:14). Kristuse tagasitulekust räägivad kõik evangeeliumid, sest viimse päeva kohtumõistmise on Jumal usaldanud Kristuse kätte. Üksnes tema läbi tuleb pääste ja lunastus. Tema on seatud kuningana valitsema igavesti kestvat rahuriiki. See ongi rõõmus sõnum ehk rõõmusõnum ehk evangeelium.
Oluline on siin teadvustada, et mitte meie (kristlaste) teod ja tegemised ei tee jumalariigi tulemist võimalikuks. Meie ei saa sellele kuidagi kaasa aidata. See on juba ette määratud, sõltumata meie misjonitööst, manitsemistest, seaduste järgimisest, armastuse- või vihakõnedest, headest ja halbadest tegudest. Üksnes Jumala enda käsi paneb veerema kivi, mis purustab kõik senised riigid ja valitsused, «just nagu sa nägid, et üks kivi käte abita mäest lahti murdus ja purustas raua, vase, savi, hõbeda ja kulla …» (Tn 2:45).
Kõik, mida me teha saame, on hoolitseda selle eest, et meie selle saabuva taevase kuningriigi väärilised oleksime. Et meid selle igavikulise riigi kodanikeks arvataks. Me saame parandada oma meelt pihi ja palvete läbi, Issanda Jee­suse Kristuse läbi. Me saame ja peame tegelema iseendaga oma hinge eest hoolt kandes ja oma Püha Vaimu templit (keha) korrastades.
Rahuriigi lapsed tunneb ära neis valitseva rahu järgi. Neis ei ole hirmu homse päeva pärast, ei enda ega ka naaberriigi presidendi pärast. Sest ükskõik, mis ka ei juhtuks (ja Jeesuse sõnul juhtub nii mõndagi), on Looja loonud valguse ja armastuse võidu pimeduse ja kurjuse üle. Mitte «ükskord me võidame niikuinii!», vaid «ükskord saavad kõik niikuinii aru, et meie (Jumala lapsed) oleme määratud võitma – oleme juba võitnud!».
Käitugem siis võitjatele kohaselt – kuningas Kristuse vääriliselt. Jagagem armulikult Jumalalt saadud rõõmu ja rahu. Üksnes Jumala rõõmu ja rahu kõigile, sõltumata sellest, mida meile siin ajalikus maailmas vastu antakse, kuidas meisse suhtutakse.
Püha Vaimu antud «kustumatu võidurõõm» on ainus, mis meid teistest eristab ja on ühtlasi meile ka ainsaks relvaks ekslevate inimeste poolehoiu võitmiseks, nende päästmiseks. Aamen.

KalleKõiv_2

 

 

 

 
Kalle Kõiv,
Juuru koguduse õpetaja